Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Van VAR naar overeenkomst

Maandag 04 april 2016

Per 1 mei 2016 verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Partijen kunnen in plaats van de VAR gebruikmaken van een modelovereenkomst of een door de Belastingdienst goedgekeurde eigen overeenkomst.

 

Loonheffing

Als u een zzp’er inhuurt, wilt u voorkomen dat u wordt aangeslagen voor de loonheffing. Vanaf 1 mei kan gebruik worden gemaakt van een overeenkomst om vooraf zekerheid te verkrijgen over het al dan niet bestaan van een dienstverband en het al dan niet moeten inhouden van loonheffingen. Vanaf 1 juli 2016 tot 1 mei 2017 geldt een implementatieperiode. Er is dan een inspanningsverplichting, maar er volgen in principe nog geen sancties in die periode.

 

Zekerheid

Het is niet verplicht om gebruik te maken van een modelovereenkomst. Wel is dat aan te bevelen aangezien er dan zekerheid is. Als gewerkt wordt volgens de overeenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft men geen loonheffingen in te houden en te betalen. Wanneer men geen gebruik maakt van een overeenkomst of handelt in afwijking van de overeenkomst, ontstaat het risico dat de Belastingdienst achteraf constateert dat er wel sprake is van een dienstverband.

 

Aandachtspunten

Vanaf D.V. 1 mei moeten u op de volgende zaken letten:

 

  • Beoordeel of er voor de ingehuurde  zzp’er een modelovereenkomst noodzakelijk is. Indien duidelijk aantoonbaar is dat er voor verschillende opdrachtgevers wordt gewerkt en dat de zzp’er de werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht verricht, hoeft er geen modelovereenkomst te worden gebruikt.
  • De Belastingdienst kijkt naar het feitelijk handelen. Het naleven van de overeenkomst is dus leidend; dat is belangrijker dan de overeenkomst zelf. Belangrijke aandachtspunten zijn de aard van de gezagsverhouding en de mogelijkheden tot vrije vervanging. Wanneer blijkt dat (één van) beide aanwezig zijn, is er sprake van een dienstbetrekking.
  • Op de website van de Belastingdienst staan de op dit moment beschikbare modelovereenkomsten; deze voldoen echter niet aan de situatie in het onderwijs. Een eigen overeenkomst moet vooraf worden goedgekeurd door de Belastingdienst. Indien u vragen heeft over een geschikte modelovereenkomst, kunt u contact opnemen met de VBSO voor nadere informatie.