Powered by 2G - © 2012 - Ds. G.H. Kerstencentrum. Alle rechten voorbehouden

Reactie VBSO op Wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

Vrijdag 18 maart 2016

De VBSO heeft gereageerd op het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen via de internetconsultatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het belangrijkste punt dat in het wetsvoorstel naar voren komt, is het schrappen van het richtingenbegrip om zo meer ruimte voor nieuwe scholen te creëren. De VBSO heeft vele bezwaren bij dit wetsvoorstel. De hoofdzakelijke bezwaren die in de consultatie toegelicht zijn, betreffen de volgende punten.

  • Volgens de toelichting op het wetsvoorstel zouden ouders ontevreden zijn over het huidige onderwijsaanbod. Een zorgvuldig onderzoek dat deze aanname onderstreept, wordt echter gemist.
  • Voor de laatste school naar richting kunnen grote problemen ontstaan. Nu het voor een openbare school ook mogelijk blijft om bekostigd te worden wanneer een openbare school onder de opheffingsnorm komt, is er volgens de VBSO sprake van een ongelijke situatie.
  • Indien vele scholen zullen moeten sluiten, doet dit af aan de diversiteit terwijl vergroting juist door het wetsvoorstel wordt beoogd.
  • Een integrale regeling is nodig wat betreft het richtingenbegrip, instandhoudingsnormen, bekostiging en huisvesting. Het uit elkaar halen van deze onderdelen is, vanwege de onderlinge samenhang, volgens de VBSO niet mogelijk.
  • Het wetsvoorstel stelt voor de mogelijkheid om eigen kerndoelen vast te stellen te schrappen. De VBSO acht dit onwenselijk en zou graag zien dat deze mogelijkheid blijft bestaan, gezien de vrijheid van onderwijs.

 

Op dit moment worden de reacties verwerkt en wordt het concept wetsvoorstel voorgelegd aan een aantal adviesorganen zoals de Onderwijsraad en de Raad van State. Het streven is om het wetsvoorstel begin 2017 aan de Tweede Kamer aan te bieden.